WELKOM OP DE WEBSITE VAN PSYCHOLOGIEPRAKTIJK

TANJA MITROVIC

Psychologiepraktijk T.Mitrovic is een kleinschalige psychologiepraktijk, sinds 2008 gevestigd in een sfeervol pand uit 19 eeuw dichtbij het centruum van Den Haag.

Eigenaar van de praktijk is mevrouw Tanja Mitrovic, BIG geregistreed GZ psycholoog, hoofdbehandelaar Generalistische Basis GGZ, lid van NIP. Mevrouw Mitrovic heeft ruim 15 jaar ervaring binnen de Generalistische Basis GGZ (vroeger 1e lijns psychologische hulp).

Mevrouw Mitrovic is ook Gestalt therapeut, houder van Europese certificaat voor psychotherapie, lid van NVAGT en EAGT.


GBGGZ

Wat doet een psycholoog in de generalistische basis GGZ?

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen, die in een relatief korte tijd goed te behandelen zijn. Hij heeft daarvoor een aantal “tools” tot zijn beschikking die speciaal voor de GB GGZ zijn ontwikkeld.

  De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Bij mevrouw Mitrovic kunt u terecht als u volgende klachten heeft:

 • somberheid, nergens meer zin in hebben
 • overspannenheid en burn out
 • angst en onzekerheid in de omgang met anderen
 • faalagnst
 • niet voor uzelf durven opkomen, weinig aessertiviteit
 • schuldgevoelens
 • lichamelijke klachten zoals als hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden
 • hyperventilatie, paniek, angst om iets te ondernemen, angst voor een ziekte
 • fobische klachten
 • problemen in relaties
 • problemen met uw werk, studie of juist werkloosheid
 • problemen met het verwerken van een verlies
 • ADD en ADHD klachten
 • traumas en stress ervaringen (worden met EMDR behandeld)

Er zijn ook problemen warmee mw. Mitrovic u niet kan helpen, omdat deze een meer specialistische behandeling vragen:

erstige verslaving , psychoses , ernstige persoonlijkheidstoornissen

  Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. De psycholoog zal een intake doen, die altijd wordt vergoed indien u een verwijzing van de huisarts heeft. De intake kan worden aangevuld met één of meer diagnostische vragenlijsten. Mocht uit dit onderzoek blijken dat u een klacht of een stoornis heeft, die niet onder de verzekerde GGZ zorg valt (denkt u hier aan bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werkconflicten, relatie- en gezinsproblematiek, psychosociale problematiek e.d.) dan kunt u als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze wel vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.  

Wat kost het?

In 2017 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB GGZ. U betaalt géén eigen bijdrage, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico van € 385,= per jaar. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Praktijk hanteert 80-90% van beneden aangemelde tariefen afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar.

Prestatiecode                   Omschrijving Tarief 2019-100%

180001                                 Basis GGZ Kort € 507,62   

180002                                 Basis GGZ Middel € 864,92

180003                                 Basis GGZ Intensief € 1.356,25

180004                                 Basis GGZ Chronisch € 1.251,70

180005                                 Onvolledig traject € 207,19

194073                                    OVP / consult € 105,25

119052 Schriftelijke informatieverstrekking bedrijfsarts, verzekering arts (via de patient aan) of CBR 85,09

Wie betaalt de rekening?

Mw. Mitrovic heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Heeft ze geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u een rekening en die kunt u indienen bij uw verzekeraar. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.

  Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars:

CZ-OHRA-Delta Lloyd

Zilveren kruis: Zilveren Kruis Achmea Zorgverzeringen, OZF Achmea Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, AGIS zorgverzekeringen, Avero Achmea Zorgverzekeringen, Nedaco B.V./Caresco B.V., IAK Volmacht B.V., Aevitae B.V., Turien&co. Assuradeuren.

Multizorg: PNO zorg, VvAA zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar, , BeterDichtbij, Salland Zorgverzekeringen, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, Caresco (ASR ziektekosten), IAK Volmacht (ASR Ziektekosten), Aevitae (ASR ziektekosten), Turien&Co (ASR ziektekosten).

DSW Zorgverzekeraar , In Twente Zorgverzekeraar, Stad Holland  Zorgverzekeraar,

A.S. R Zorgverzekeraar (De Amersfortse en Ditzo)

  NB: Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Belt u niet of niet 24 uur van tevoren af, dan moet u de zitting zelf betalen. Tarief 90e.

  Klachtenregeling

Het is raadzaam om klachten persoonlijk met uw behandelaar te bespreken. Als dit niet tot een uitkomst leidt, kunt een klacht in dienen bij de NIP.

  Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Postbus 9921

1006 AP Amsterdam

tel: (020) 410 62 22

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/


GESTALTTHERAPIE

Soms kunnen de problemen in het dagelijks leven zo groot worden dat je het gevoel hebt vast te zitten en er zelf niet meer uit te kunnen komen. Je hebt als kind geleerd om bepaalde verlangens te onderdrukken om niet in conflict te komen met jezelf en met de mensen in je omgeving. Of je kunt een bepaalde kant van jezelf niet accepteren, waardoor je ervan afgesneden raakt; je bent je dan niet meer bewust van die kant. Je hebt ingesleten gedragspatronen die maken dat je niet uit je leven haalt wat je er uit wilt halen.
Gestalttherapie kan helpen bij burn out, angsten of spannigen, eenzaamheidsgevoelens, stressgerelateerde klachten , problemen met je partner, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak, depressie of lusteloosheid,  rouwverwerking.

In individuele therapie kunt u onderzoeken wat er in uw leven in onbalans is, waar u tegenaan loopt en wat uw patronen daarin zijn. Een belangrijk element van de Gestalttherapie is het stilstaan bij de manier waarop u uw problemen ervaart op dit moment, welke betekenis u ze geeft en hoe u er in het hier-en-nu mee omgaat.

Relatietherapie kan zinvol zijn als partners zich eenzaam voelen, als ze zich steeds meer aan elkaar zijn gaan ergeren, als er nog maar weinig intimiteit is, of als het samen in gesprek zijn niet meer lukt.

Wie betaalt de rekening?

Veel ziektekostenverzekeringen geven een gedeeltelijke vergoeding voor gestalttherapie. Dit is vaak afhankelijk van de aanvullende verzekering die u afgesloten hebt. Om zeker te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, kun u het beste bij uw zorgverzekering informeren naar de mogelijkheden van uw pakket.

Klachtenregeling:
Het is raadzaam om klachten persoonlijk met uw behandelaar te bespreken. Als dit niet tot een uitkomst leidt, kunt een klacht in dienen bij de NVAGT.

NVAGT
Postbus 2925
1000 CX Amsterdam
+31 (0)20 423 45 45

https://www.nvagt-gestalt.org/de-ethische-code-nvagt/

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologiepraktijk Tanja Mitrovic

Naam regiebehandelaar: Tanja Mitrovic

E-mailadres: info@tanjamitrovic.nl

KvK nummer: 27350426

Website: www.tanjamitrovic.nl

BIG-registraties: 89912135925

Overige kwalificaties: psychologie, gestalt psychotherapie

Basisopleiding: psychologie

AGB-code praktijk: 94-057754 AGB-code persoonlijk: 94-009004

2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht : somberheid, nergens meer zin in hebben overspannenheid en burn out angst en onzekerheid in de omgang met anderen faalagnst niet voor uzelf durven opkomen, weinig aessertiviteit schuldgevoelens lichamelijke klachten zoals als hoofdpijn, rugpijn, maagpijn of benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden hyperventilatie, paniek, angst om iets te ondernemen, angst voor een ziekte fobische klachten problemen in relaties problemen met het werk, studie of juist werkloosheid problemen met het verwerken van een verlies ADD en ADHD klachten traumas en stress ervaringen ( EMDR behandeling)

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Tanja Mitrovic, big nummer: 89912135925

5a. Professioneel netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten Verpleegkundig specialisten ggz-instellingen Zorggroep(en)

Anders: Beroeps verenigingen waaronder: NIP(NederlandseInstituutvoorpsychologen) Alternatieve therapeuten (gestalt therapeuten, acupuncturisten, massage therapeuten etc)

5b.S.Anders,huisarts,59066375001 Huisartsenvan International Health Centre TheHague A.Leurs,GzPsycholoog,49061414425 Z.Licina,GzPsycholoog,09053761523 M.H.Bergman,Gzpsycholoog-ELP,89051076125 M.Schnetz,klinischpsycholoog,1902589225 H.Topper,Gzpsycholoogenpsychotherapeut,49025864816 en 29025864825 S.Begic,Klinischpsycholoog/psychotherapeut,9060804925 en 29060804916 M.J.Molhoek,Gzpsycholog/psychotherapeut,19059349625/19059349616 B.S.O.Meeng-Broekhoven,Gzpsycholoog/psychotherapeut29051936925/49051936916

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

1. Indien tijdens de behandeling een medicatievraag naar voren komt, dan wordt mevr. E.L.Kuhler, psychiater of D.Trooster, psychiater geconsulteerd.

2.Indien tijdens de behandeling een medicatie vraag naar voren komt,dan word dit verzoek eerst met de huisarts besproken,indien doorverwijzing naar een psychiater gewenst dan wordt een psychiater geadviseerd.

3. Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door mevr. A.Leurs, GZ-psycholoog.

4. Indien ik niet op korte termijn ruimte heb om nieuwe patienten aan te nemen, verwijs ik de patient naar de website van Psyzorg Hoflanden, www.psyzorghoflanden.nl voor een lijst met collega praktijken in de buurt.

5. Indien ik niet over een gewenste expertise beschik, adviseer ik de patient een collega die wel deze expertise heeft middels mijn netwerk binnen Psyzorg Hoflanden.

6. Tijdens de behandeling vindt indien nodig overleg plaats met de huisarts of de POH-GGZ.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij :

- Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises telefonisch contact opnemen met mij of de huisarts. Indien er sprake is van een crisis wordt de huisarts betrokken. In samenspraak met de huisarts wordt besloten of de crisisdienst van Parnassia (Den Haag) wordt ingeschakeld.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Ja, welke: Ja, in de regio Den Haag kan de crisisdienst dmv de huisarts worden ingeschakeld.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.tanjamitrovic/Nederlands www.tanjamitrovic.nl/costs-and-refunds

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no show tarief: www.tanjamitrovic/nederlands

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

https://tanjamitrovic.nl/about-me https://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenplaats/

9. Klachten- en geschillnregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

Linknaarwebsite: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

P3NL

De geschillenregeling is hier te vinden

Linknaarwebsite: https://www.p3nl.nl/klachtenregelingenhttps://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-enklachten/klachtprocedure/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: Mw.A.Leurs, Gz Psycholoog, 49061414425 10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.tanjamitrovic.nl/home (sidebar)

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld: Patiënt kan zich telefonisch aanmelden of via het contactformulier op de website. Er wordt dan contact met hem opgenomen door de behandelaar, mevr. T.Mitrovic, GZ-psycholoog. Met patiënt wordt telefonisch of via de e-mail besproken of behandeling bij Psychologiepraktijk T.Mitrovic geïndiceerd is. Dan wordt er een intakegesprek gepland. Dit is altijd met mevr. T.Mitrovic. Voorafgaand aan de intake krijgt patiënt per mail de algemene voorwaarden toegestuurd en formulieren algemene gegevens, toestemmingen en de vragenlijsten voor de ROM meting. Deze kan patiënt voorafgaand aan het intakegesprek invullen en op eerste afspraak meenemen.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Mw. Tanja Mitrovic, 89912135925 Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Nee.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Mw. Tanja Mitrovic Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Mw. Tanja Mitrovic Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: In de behandeling wordt patiënt op de hoogte gesteld van de geldende geheimhoudingsplicht en de uitzondering die geldt bij een meldcode. Communicatie met patiënt buiten de behandeling om vindt uitsluitend telefonisch of via een beveiligde mailomgeving plaats. Indien overleg met derden gewenst is wordt hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd aan de patiënt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voorafgaand aan en afsluitend op de behandeling wordt er een ROM meting gedaan via BergOp ROM portaal. De patiënt krijgt inloggegevens tot het ROM portaal en vult daar de klaargezette vragenlijsten in. Indien patiënt beheerst geen Nederlandse taal, (80% procent van patiënt binnen praktijk zijn Engels spreekend), daar vult hij een Engelse versie van vragenlijst op het papier. Bij de start van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens en aan het eind van de behandeling geëvalueerd.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 4 weken, 8 weken, 12weken en 24 weken

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Aan het begin en eind van de behandeling wordt de CQI afgenomen om de tevredenheid te meten. Tevens kunnen patiënten een review achterlaten bij zorgkaart Nederland.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja 16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja 16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III.

Ondertekening

Naam: Tanja Mitrovic

Plaats: Den Haag

Datum: 13.03.2019.

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja